PROJEKT:
Mapa erozji wodnej aktualnej dla obszaru Polski
 
Strona główna - Kontakt - Serwisy informacyjne - English version

aktualności


cel projetku

 

METODY I WYNIKI


publikacje


linki

download

PUBLIKACJE

Publikacje recenzowane:

  1. Wawer R., Nowocień E., Kozyra J., Budzyńska K., 2006. CYFROWA MAPA ZAGROŻENIA EROZJˇ WODNˇ POWIERZCHNIOWˇ OBSZARU POLSKI. ROZDZIELCZOŚĆ PRZESTRZENNA 500m. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 215-223
  2. Wawer R., Nowocień E., 2006. CYFROWA MAPA WYSTĘPOWANIE EROZJI WODNEJ POWIERZCHNIOWEJ OBSZARU POLSKI W OPARCIU O CORINE LAND COVER 2000. ROZDZIELCZOŚĆ PRZESTRZENNA 500m. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 207-213
  3. Wawer R., Nowocień E., Budzyńska K., Podolski B., 2006. CYFROWA MAPA PODATNOŚCI GLEB UZYTKÓ1) ROLNYCH NA EROZJĘ WODNˇ POWIERZCHNIOWˇ. SKALA REFERENCYJNA 1:500000. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 223-227
  4. Wawer R., Nowocień E., 2007. Mapa erozji wodnej aktualnej w oparciu o CORINE Land Cover 2000. Pamiętnik Puławski, w druku
  5. Wawer R., Nowocień E., 2007. DIGITAL MAP OF ACTUAL WATER EROSION RISK IN POLAND. A QUALITATIVE, VECTOR BASED APPROACH. Polish Journal of Environmental Studies. w druku

 

Postery:

  1. Wawer R., Kozyra J., Budzyńska K., 2006. The Digital Map of Potential Water Erosion Risk in Poland. A Qualitqtive, Middle Scale Approach. International COnference Soil Protection Strategy - Needs and Approaches for Policy Support, Book of Abstracts: 154-155, Pulawy 9-11 MArch 2006.
  2. Wawer R., Nowocień E., Kozyra J., Budzyńska K., 2006. CYFROWA MAPA ZAGROŻENIA EROZJˇ WODNˇ POWIERZCHNIOWˇ OBSZARU POLSKI. ROZDZIELCZOŚĆ PRZESTRZENNA 500m. Konferencja naukowa "Erozja jako czynnik degradacji gleb i wód", Poznań 13-14 września 2006.
  3. Wawer R., Nowocień E., 2006. CYFROWA MAPA WYSTĘPOWANIE EROZJI WODNEJ POWIERZCHNIOWEJ OBSZARU POLSKI W OPARCIU O CORINE LAND COVER 2000. ROZDZIELCZOŚĆ PRZESTRZENNA 500m. Konferencja naukowa "Erozja jako czynnik degradacji gleb i wód", Poznań 13-14 września 2006.
  4. Wawer R., Nowocień E., Budzyńska K., Podolski B., 2006. CYFROWA MAPA PODATNOŚCI GLEB UZYTKÓ1) ROLNYCH NA EROZJĘ WODNˇ POWIERZCHNIOWˇ. SKALA REFERENCYJNA 1:500000. Konferencja naukowa "Erozja jako czynnik degradacji gleb i wód", Poznań 13-14 września 2006.



 
 
 
 
 
 
| strona główna | aktualności | kontakt | pracownicy | linki | serwisy | vademecum |