PROJEKT:
Mapa erozji wodnej aktualnej dla obszaru Polski
 
Strona główna - Kontakt - Serwisy informacyjne - English version

aktualności


cel projetku

 

METODY I WYNIKI


publikacje


linki

download

PUBLIKACJE

Publikacje recenzowane:

 1. Kozyra J., 2004. Metoda konstrukcji cyfrowych map występowania pokrywy śniegowej w Polsce. Atlasy i Monografie IMGW, p: 9.
 2. Nowocień E., Podolski B., Wawer R., 2004. Estimating Outflow and Sediment Uptake Chosen Polish Soil Kinds in Simulated Condition. Electornic Journal of Polish Agricultural Univeristies. Environmental Development Series. Vol. 7, Issue 2 (www).
 3. Nowocień E., Wawer R., Podolski B., 2004. Methodological concepton of research on soils' susceptibility to water and wind erosion in model conditions. Naukowyj Wisnik Czerniowieckiego Uniwersytetu, nr. 295, Bilogia, s: 57-61.
 4. Wawer R., Nowocień E., Podolski B., 2005. REAL AND CALCULATED KUSLE ERODIBILITY FACTOR FOR SELECTED POLISH SOILS. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 14, No 5: 655-658.
 5. Wawer R., Nowocień E., Kozyra J., Budzyńska K., 2006. CYFROWA MAPA ZAGROŻENIA EROZJˇ WODNˇ POWIERZCHNIOWˇ OBSZARU POLSKI. ROZDZIELCZOŚĆ PRZESTRZENNA 500m. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 215-223
 6. Wawer R., Nowocień E., 2006. CYFROWA MAPA WYSTĘPOWANIE EROZJI WODNEJ POWIERZCHNIOWEJ OBSZARU POLSKI W OPARCIU O CORINE LAND COVER 2000. ROZDZIELCZOŚĆ PRZESTRZENNA 500m. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 207-213
 7. Wawer R., Nowocień E., Budzyńska K., Podolski B., 2006. CYFROWA MAPA PODATNOŚCI GLEB UZYTKÓ1) ROLNYCH NA EROZJĘ WODNˇ POWIERZCHNIOWˇ. SKALA REFERENCYJNA 1:500000. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 223-227
 8. Wawer R., Nowocień E., 2007. Mapa erozji wodnej aktualnej w oparciu o CORINE Land Cover 2000. Pamiętnik Puławski, w druku
 9. Wawer R., Nowocień E., 2007. DIGITAL MAP OF ACTUAL WATER EROSION RISK IN POLAND. A QUALITATIVE, VECTOR BASED APPROACH. Polish Journal of Environmental Studies. w druku
 10. Wawer R., Nowocień E., 2007. Aktualne zagrożenie erozją gleb w Polsce. W: Sprawdzenie przydatności wskaxników do oceny zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, gminach i województwach. Studia i Raporty IUNG-PIB, Nr 5:157-168.

 

Postery:

 1. Wawer R., Kozyra J., Budzyńska K., 2006. The Digital Map of Potential Water Erosion Risk in Poland. A Qualitqtive, Middle Scale Approach. International COnference Soil Protection Strategy - Needs and Approaches for Policy Support, Book of Abstracts: 154-155, Pulawy 9-11 March 2006.
 2. Wawer R., Nowocień E., Kozyra J., Budzyńska K., 2006. CYFROWA MAPA ZAGROŻENIA EROZJˇ WODNˇ POWIERZCHNIOWˇ OBSZARU POLSKI. ROZDZIELCZOŚĆ PRZESTRZENNA 500m. Konferencja naukowa "Erozja jako czynnik degradacji gleb i wód", Poznań 13-14 września 2006.
 3. Wawer R., Nowocień E., 2006. CYFROWA MAPA WYSTĘPOWANIE EROZJI WODNEJ POWIERZCHNIOWEJ OBSZARU POLSKI W OPARCIU O CORINE LAND COVER 2000. ROZDZIELCZOŚĆ PRZESTRZENNA 500m. Konferencja naukowa "Erozja jako czynnik degradacji gleb i wód", Poznań 13-14 września 2006.
 4. Wawer R., Nowocień E., Budzyńska K., Podolski B., 2006. CYFROWA MAPA PODATNOŚCI GLEB UZYTKÓ1) ROLNYCH NA EROZJĘ WODNˇ POWIERZCHNIOWˇ. SKALA REFERENCYJNA 1:500000. Konferencja naukowa "Erozja jako czynnik degradacji gleb i wód", Poznań 13-14 września 2006. 
 
 
 
 
 
| strona główna | aktualności | kontakt | pracownicy | linki | serwisy | vademecum |