PROJEKT:
Przeciwerozyjne zagospodarowanie zlewni Grodarza
 
Strona główna - Kontakt - Serwisy informacyjne - English version

aktualności

 

obiekt

cel

metoda

wyniki

publikacje

fotogaleria

 

linki

download

CELE PROJEKTU

 

Określenie zagrożenia powodziowego dla miasta Kazimierz Dolny ze strony potoku Grodarz i jego dopływów.

 

Określenie potencjalnego i rzeczywistego rozkładu przestrzennego i nasilenia procesów erozji wodnej powierzchniowej.

 

Ocena struktury użytkowania i układu komunikacyjnego jako głównych czynników antropogenicznych warunkujących nasilenie erozji, pod katem przyszłych scaleń i organizacji zadrzewień i zalesień.

 

Opracowanie projektu zabiegów zmierzających do redukcji zagrożeń ze strony erozji i powodzi przy jednoczesnym zachowaniu walorów krajobrazowych i minimalizacji kosztów.

 
 
 
 
 
 
| strona główna | aktualności | kontakt | pracownicy | linki | serwisy | vademecum |