vademecum nauk erozyjno-rolniczych
| start | klasyfikacja | czynniki | wskaźniki | mapy | wietrzna | melioracje | zagospodarowanie wąwozów |
POBE < START < MAPY > WIETRZNA

13-tego lutego 2006r. w godzinach rannych, po ciężkiej chorobie zmarł

Pan Profesor dr hab. Czesław Józefaciuk.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 

 

mapka nasilenia erozji wąwozowej

 

mapa zagrożenia erozjią wodną potencjalną

 

mapka występowania erozji wodnej aktualnej

 

mapka zagrożenia erozją wietrzną