Strona główna - Kontakt - Serwisy informacyjne - English version

aktualności

 

historia

działalność

osiągnięcia

pracownicy

 

linki

download

AKTUALNOŚCI

 

2006

Zakończenie grantu KBN 2P06S02326 pt.

"Opracowanie mapy aktualnej erozji wodnej dla Polski w oparciu o istniejące bazy danych polskich i zagranicznych"

wyniki oraz spis publikacji na stronie projektu

 

2004

Uruchomienie grantu KBN 2P06S02326 pt.

"Opracowanie mapy aktualnej erozji wodnej dla Polski w oparciu o istniejące bazy danych polskich i zagranicznych"

 

2003

ZAKOŃCZENIE GRANTU PROMOTORSKIEGO "ZASTOSOWANIE CYFROWEGO MODELOWANIA ZLEWNI GRODARZA DLA CELÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZECIWEROZYJNEGO"

Autoreferat rozprawy doktorskiej dr Rafała Wawra

 

2002

ZAKOŃCZENIE GRANTU "PRZECIWEROZYJNE ZAGOSPODAROWANIE ZLEWNI WYŻYNNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OGRANICZENIA POWODZI"

ZAKOŃCZENIE TEMATU BADAWCZEGO IUNG "OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW PODATNOŚCI RÓŻNYCH GATUNKÓW GLEB NA EROZJĘ WODNˇ I WIETRZNˇ"

 

 
 
 
 
 
| strona główna | aktualności | kontakt | pracownicy | linki | serwisy | vademecum |