Strona główna - Kontakt - Serwisy informacyjne - English version

aktualności

 

historia

działalność

osiągnięcia

pracownicy

 

linki

download

KONTAKT

Imię i nazwisko Specjalność Telefon: 0-81 8863421 e-mail
Prof. dr hab. Anna Józefaciuk erozja, melioracje prezciwerozyjne    
Prof. dr hab. Czesław Józefaciuk erozja, melioracje przeciwerozyjne, zabudowa wąwozów   erozja@iung.pulawy.pl
Doc dr hab. Franciszek Woch urządzanie obszarów wiejskich, scalenia w. 336 erozja@iung.pulawy.pl
Dr inż. Jan Jadczyszyn erozja, GIS, analizy przestrzenne w. 362 JanJ@iung.pulawy.pl
Dr inż. Eugeniusz Nowocień erozja, drogi rolnicze w terenach erodowanych, scalenia w. 308 nowocien@iung.pulawy.pl
Dr inż. Bogusław Podolski zadrzewienia śródpolne, ochrona krajobrazu w. 330 bpodol@iung.pulawy.pl
Dr. inż. Zbigniew Tałałaj zalesienia, zadrzewienia śródpolne, scalenia w. 329 erozja@iung.pulawy.pl
Dr inż. Rafał Wawer erozja, ochrona gruntów, GIS, WebGIS, modelowanie cyfrowe w. 308 huwer@iung.pulawy.pl


 
 
 
 
 
| strona główna | aktualności | kontakt | pracownicy | linki | serwisy | vademecum |