Strona główna - Kontakt - Serwisy informacyjne - English version

aktualności

 

historia

działalność

osiągnięcia

pracownicy

 

linki

download

dr inż. Bogusław Podolski
E-MAIL
Wykształcenie: Doktorat w dziedzinie agronomii: "Wyznaczenie zasięgu oddziaływania zadrzewienia śródpolnego na plonowanie pszenicy". Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. Od 07.1984r pracownik Zakładu erozji Gleb i Urządzania Terenów Urzeˇbionych, następnie w Zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów na stanowisku asystenta.

Doświadczenie:
- udział w tematach statutowych IUNG:
1. Nr 2.4 (1997-2000): "Doskonalenie kryteriów i metod oceny zagrożenia erozją gleb w Polsce".
2. Nr 2.21 (2000-2002): "Określenie wskaˇników podatności różnych gatunków gleb na erozję wodną i wietrzną".
3. Nr 4.02 (2002): "Analiza stosowanych metod oceny przemian strukturalnych na obszarach wiejskich".
- udział w grantach badawczych KBN
1. 5PO6 045 19 "Określenie strefy oddziaływania lasu na wzrost, rozwój i plonowanie pszenicy" (PROMOTORSKI).
- ukończone kursy
1. Kurs dla klasyfikatorów gruntów w zakresie gleboznawstwa, klasyfikacji gruntów, kartografii gleb oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.
2. Kurs: "Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich - wybrane zagadnienia związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej", IUNG, Puławy, Ministerswo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 27-29.10.2003

Zainteresowania: Wpływ lasów i zadrzewień śródpolnych na kształtowanie gospodarki rolnej gruntów przyległych oraz lasy i zadrzewienia śródpolne jako czynnik przyrodniczy kształtujący krajobraz i środowisko, ochrona gleb terenów erodowanych, astronomia, wędkarstwo, turystyka rowerowa, tenis.

Publikacje recenzowane:
1. Józefaciuk Cz. i A., Nowocień E., Wawer R., Podolski B.: 2002. Struktura przestrzenna i ilościowa zagrożenia użytków rolnych erozją wodną powierzchniową w zlewni potoku Grodarz na Płaskowyżu Nałęczowskim. Fragmenta Agronomica., Olsztyn, Nr 1/2002, 95-111.
2. Józefaciuk Cz., Nowocień E., Wawer R.: Podolski B.: 2002. Struktura sieci wąwozowej w zlewni potoku Grodarz na Płaskowyżu Nałęczowkim. Fragmenta Agronomica, Olsztyn, Nr 1/2002, 112-117
3. Podolski B.: 2002. Wyznaczenie oddziaływania zadrzewienia śródpolnego na plonowanie zbóż., Konf. Nauk. "Obszary rolnicze w architekturze krajobrazu", Olsztyn, Fragmenta Agronomica, Nr 3-6.09.2001.
4. Nowocień E., Podolski B., Wawer R.: 2001. Wstępne badania podatności różnych gatunków gleb na erozję wietrzną w warunkach symulowanego wiatru, XII Ogólnopolskie Sympozjum , Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza., Bibl. Mon. Środ., s. 279-284.
5. Tałałaj Z., Podolski B.: 1999. Stan zadrzewienia powierzchniowego na zboczu lessowym Kębło po 31 latach od nasadzeń. Pam. Puł., Nr 119
6. Podolski B. 2000. Wpływ zadrzewień powierzchniowych na plonowanie zbóż jarych., Pam. Puł. Nr 121, s. 31-39.
7. Podolski B., Woch F.: 1999. Wpływ bezpośredniego oddziaływania lasów i zadrzewień śródpolnych na plonowanie zbóż ozimych. Pam. Puł., Nr 119
8. Woch, Kochański, Podolski: Podstawy ustalania granicy rolno-leśnej na glebach słabych.
9. Woch, Kochański, Podolski: Ustalanie granicy rolno-leśnej w procesie urządzenioworolnym.

Publikacje nierecenzowane:
1. Podolski B. 2001. Ziemi na ratunek. Farmer Nr 8/2001
2. Podolski B. 1999. Leśny konkurent. Farmer Nr 8/1999
3. Józefaciuk Cz., Nowocień E., Podolski B., Wawer R. 2001: Melioracje przeciwerozyjne w kompleksowo urządzanych terenach urzeˇbionych. 2001, Biuletyn Informacyjny IUNG, Nr 16, s. 11-16.

 
 
 
 
 
| strona główna | aktualności | kontakt | pracownicy | linki | serwisy | vademecum |