PROJEKT:
Przeciwerozyjne zagospodarowanie zlewni Grodarza
 
Strona główna - Kontakt - Serwisy informacyjne - English version

aktualności

 

obiekt

cel

metoda

wyniki

publikacje

fotogaleria

 

linki

download

WYNIKI BADAŃ

 

rzezba terenu:

DEM, spadki terenu, wystawa stoków, krzywizna stoków

 

mapa glebowo-rolnicza:

typy gleb, gatunki gleb, kompleksy glebowo-rolnicze

 

użytkowanie terenu:

 

układ dróg i użytków w rzezbie terenu

pilność utwardzania dróg rolniczych

 

jakościowe wskazniki erozji wodnej powierzchniowej:

erozja potencjalna i aktualna, nasilenie erozji wąwozowej

 

modelowanie erozji wodnej powierzchniowej w EROSION 3D:

odpływ, erozja, depozycja, koncentracja sedymentu, erozja netto etc.

 

modelowanie osuwania i soliflukcji w modelu SINMAP

 

 

analiza zmian użytkowania w latach 1970-1996 na podstawie ortofotomap lotniczych

 

 

 
 
 
 
 
 
| strona główna | aktualności | kontakt | pracownicy | linki | serwisy | vademecum |