PROJEKT:
Przeciwerozyjne zagospodarowanie zlewni Grodarza
 
Strona główna - Kontakt - Serwisy informacyjne - English version

aktualności

 

obiekt

cel

metoda

wyniki

publikacje

fotogaleria

 

linki

download

OBSZAR BADAŃ

Obszar Badań stanowi wyżynna zlewnia potoku Grodarz, położonego u zbiegu trzech krain fizjograficznych: Płaskowyżu Nałęczowskiego, Rowniny Bełżyckiej i Małopolskiego Przełomu Wisły. Zajmuje ona obszar ok. 2900 ha. Wyjątkowo bogata krajobrazowo część północna zlewni położona jest na skraju lessowego Płaskowyżu Nałęczowskiego -jest to obszar pocięty różnymi formami wąwozów znajdujących się w różnych stadiach rozwoju (łącznie ich długość wynosi ok. 56km).Specyfika leżącego u wylotu zlewni miasta Kazimierza Dolnego sprawia,że wiele wąwozów ma swoje nazwyi często datowaną historię - najbardziej znanymi są Korzeniowy Dół, Norowy Dół, Chołajowy Dół, czy wreszcie wąwozy: Małachowskiego i Plebanka, które posiadają częściowo wybrukowane dno.

Obecności wąwozów i zboczy o dużych spadkach towarzyszą procesy erozji wodnej powierzchniowej, sporadycznie wgłębnej (sufozji) a także lokalnie ruchy masowe. Wąwozy wpływają również silnie na gospodarkę wodną zlewni przyspieszając spływ powierzchniowy i zmniejszając retencję przyległych upraw. W historii Kazimierza zapisały się spradyczne, ale bardzo gwałtowne spływy błotne towarzyszące oberwaniom chmury i intensywnym roztopom śniegowym. Jednym z ostatnich takich kataklizmów został nawiedzony Kazimierz w kwietniu 1976r., kiedy to na rynek napłynęły masy błota wzbogacone o zawartość wysypiska śmieci zlokalizowanego w jednym z rozcięć bocznych Chołajowego Dołu (można tam jeszcze zobaczyć starą przegrodę betonową). Intensywność tego opadu wynosiła około 40mm/h, a czas trwania 1h.

Wąwozy niechybnie zagrażają miastu, ale jednocześnie to właśnie one stanowią o jego specyfice i klimacie. Każdy to przyzna - na dobrą sprawę, gdyby nie erozja wąwozowa obszarów zalesionych na obszarach lessowych prawie by nie było! Klimatyczne i zdrowotne walory świeżych siedlisk grądowych porastających wąwozy, możliwość napotkania chronionych i żadkich gatunków zwierząt i roślin oraz wyłaniająca się gdzie nie gdzie historia tego obszaru oraz samo miasto Kazimierz - "Perła Renesansu" tworzą krajobraz zlewni Grodarza - krajobraz który czasami trzeba okiełznać, ale przede wszystkim chronić.

 

 
 
 
 
 
 
| strona główna | aktualności | kontakt | pracownicy | linki | serwisy | vademecum |