PROJEKT:
Przeciwerozyjne zagospodarowanie zlewni Grodarza
 
Strona główna - Kontakt - Serwisy informacyjne - English version

aktualno¶ci

 

obiekt

cel

metoda

wyniki

publikacje

fotogaleria

 

linki

download

PUBLIKACJE

 

 1. Józefaciuk A., Józefaciuk Cz., Nowocień E., Wawer R. (2001).Struktura sieci w±wozowej w zlewni potoku Grodarz na Płaskowyżu Nałęczowskim. Konferencja naukowa "Obszary rolnicze w architekturze krajobrazu". Olsztyn. Fragmenta Agronomica, Z1 (73): 112-118.
 2. Józefaciuk A., Józefaciuk Cz., Nowocień E., Wawer R. (2001). Struktura przestrzenna i ilo¶ciowa zagrożenia użytków rolnych erozj± wodn± powierzchniow± w zlewni potoku Grodarz na Płaskowyżu Nałęczowskim. Konferencja naukowa "Obszary rolnicze w architekturze krajobrazu". Olsztyn. Fragmenta Agronomica, Z1 (73): 95-112.
 3. Józefaciuk Cz., Nowocień E., Woch F. Wawer R. (2001). Zagospodarowanie dorzecza Grodarza w aspekcie ograniczenia erozji gleb i powodzi. Międzynarodowa konferencja naukowa "ENVIRO 2001", Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Z 21, s. 245-252, Kraków 2001.
 4. Nowocień E., Wawer R. 2002. Zastosowanie programu EROSION 3D w prognozowaniu nasilenia erozji wodnej na przykładzie zlewni potoku Grodarz. Fragmenta Agronomica nr 1/2002, s. 153-170.
 5. Józefaciuk Cz., Józefaciuk A., Nowocień E., Wawer R. 2002. Przeciwerozyjne zagospodarowanie zlewni wyżynnej potoku Grodarz z uwzględnieniem ograniczania powodzi. MONOGRAFIE I ROZPRAWY NAUKOWE, Wyd. IUNG, z. 4, ss:69
 6. Nowocień E., Wawer R. 2002. Porównanie jako¶ciowych metod analitycznych i fizycznego modelowania cyfrowego w badaniach erozji wodnej powierzchniowej. The Comparison of Qualitative Analytical Methods and Physical Modeling in Water Erosion Investigations. Zeszyty problemowe Nauk Rolniczych, Nr 487 (forthcoming)
 7. Nowocień E., Podolski B., Wawer R, 2003. Zmiany użytkowania gruntów zlewni potoku Grodarz z wykorzystaniem ortofotomap lotniczych i GIS na podstawie wieloletniego monitoringu (Changes in the land use within the Grodarz stream drainage basin with utilization of aerial ortophotomaps and GIS methods in monitoring.), Regionalny Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego, 2003, Nr 4, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce
 8. Nowocień E., Wawer R., Podolski B.,2004. GIS IN SUPPORTING DECISIONS ON THE MANAGAMENT AND PROTECTION OF AGRICULTURAL ROADS NETWORK, Workshop on Identification of the current status and needs of GIS and databases technology in the agricultural sector sector - GIS for analysis and monitoring of land use and land/water quality, 4 - 6 March 2004,p: 17-18
 9. Wawer R., 2003. Zastosowanie cyfrowego modelowania obszaru zlewni Grodarza dla celów zagospodarowania przeciwerozyjnego. Rozprawa doktorska. IUNG, ss: 91.
 10. Wawer R., 2004. An Indicator for Estimating the Arrangement of Rural Roads in a Terrain Relief and Its Digital Implementation to Gis on The Example of Grodarz Stream Watershed.Electornic Journal of Polish Agricultural Univeristies. Civil Engineering Series. Vol. 7, Issue 2 (www).
 11. Wawer R., 2004. Digital Watershed Model as a basis for Projecting Anti-erosional meliorations in Rural Watersheds.Acta Agrophysica, forthcoming.
 12. Wawer R., 2004. INTEGRATING VARIOUS SPATIAL DATA AND ANALYTIC TECHNIQUES IN PRECISE EROSION CONTROL PLANNING, Workshop on 'Identification of the current status and needs of GIS and databases technology in the agricultural sector sector - GIS for analysis and monitoring of land use and land/water quality, 4 - 6 March 2004,p: 20-22
 13. Wawer R., Podolski B., Nowocień E., 2004. Analiza zmian użytkowania w zlewni potoku Grodarz w kontek¶cie zagrożenia erozj± wodn± powierzchniow± z wykorzystaniem systemów GIS i teledetekcji. The analysis of land use changes in Grodarz stream watershed using aerial orthophotos and GIS. Pam.Puł., nr 137, s: 163-175.
 14. Wawer R., Nowocień E., Podolski B., Hamkalo M., 2004. Application of GIS and Teledetection in Landscape Investigations. Analysis of Land Use Changes in Upland Loess watershed in Context of Potential Water Erosion. International Conference on Landscape Science- Tradition and Trends, Lviv I. Franko State Agronomical University, p: 207-209.
 15. Wawer R., Podolski B., Nowocień E., 2004. ANALYSIS OF LAND USE CHANGES IN GRODARZ STREAM WATERSHED IN CONTEXT OF POTENTIAL WATER EROSION. APPLICATION OF GIS AND TELEDETECTION, Workshop on Identification of the current status and needs of GIS and databases technology in the agricultural sector sector - GIS for analysis and monitoring of land use and land/water quality, 4 - 6 March 2004,p: 19-20
 16. Wawer R., Nowocień E., 2003, Application of Sinmap terrain stability model in Grodarz stream watershed. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Environmental Development Series. Vol. 6, Is.1: http://www.ejpau.media.pl/series/volume6/issue1/environment/art-03.html
 17. Wawer R., 2006. A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR PRECISE EROSION CONTROL PLANNING. International Conference “Soil Protection Strategy – Needs And Approaches For Policy Support”
  9 – 11 March 2006, IUNG - PIB, Puławy, Poland
 18. Nowocień E., Wawer R., Stuczyński T., 2006. GIS IN SUPPORTING DECISIONS ON EROSION CONTROL MANAGEMENT
  OF RURAL ROADS' NETWORK.International Conference “Soil Protection Strategy – Needs And Approaches For Policy Support”
  9 – 11 March 2006, IUNG - PIB, Puławy, Poland
 
 
 
 
 
 
| strona główna | aktualno¶ci | kontakt | pracownicy | linki | serwisy | vademecum |